Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозjе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


Бело грозје


  • Шардоне (Chardonnay, Chardonnay blanc) 300 тона
  • Рајнски ризлинг ( Riesling, Грашевина рајнска) 500тона
  • Жилавка (Жилавка Мостарска) 500 тона
  • Смедеревка (Димјат, Галан, Дертониа, Семендру,
    Сземендриаи фехер) 700тона
  • Темјаника(мускат жути, мускат бели, muskat de frontignan, muskato di canelli , Тамаиоса, Измир мускет, Гелбер мускателлер,
    Sarga Musca taly, румени мускат) 70тона
  • Совињон(Саувигнон, мускатни силванац,Саувигнон бланц Њеиссер Саувигнон, Саувигнон бианцо…30тона

   
  © 2005 Codex Computers Кавадарци.