Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


Асталски сорти
 

Од асталските (столни) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозе и тоа по сорти:

  • Суперран афус-али (superran bolgar, early superior bulgar) 40 тона;
  • Кардинал (cardinal) 600-700 тона;
  • Рибиер (Alphonse lavallee, Royal , Gros noir) 600-700 тона;
  • Мускат италија ( Italia, I.P. 65, Pirovano 65) 150-200 тона;
  • Палиери (Michele palieri) 60 тона;
  • Афус али (Dattier de Beyrouth, Hafizali, Regina , Allepo, Rosaki,
    Blanca uva real, Waltham cross, Datteltraube, Stamboleze,
    Bolgar, Karaburnu) 1200-1300 тона

   
  © 2005 Codex Computers Кавадарци.